AZAB


Results for "AZAB"

Ottoman - Turkish Dictionary

AZAB

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Dünyada işlenen suç ve kabahate karşılık olarak âhirette çekilecek ceza. * Eziyet. Büyük sıkıntı. Şiddetli elem.
Islamic Glossary

AZÂB

(Islamic Glossary) :
İşlenen günahlar sebebiyle âhirette çekilecek cezâ.Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:Nîmetlerimin kıymetlerini bilir, emrettiğim gibi kullanırsanız, onları artırırım.Kıymetlerini bilmez, bunları beğenmezseniz, elinizden alır, şiddetli azâb ederim. (İbrâhimsûresi: 7)Allahü teâlânın, bir kuluna rahmet etmiyeceğine, ona gadab ve azâb edeceğine alâmet,dünyâya ve âhirete faydası olmayan şeylerle meşgûl olması, zamanlarını lüzumsuz şeylerleöldürmesidir... (Hadîs-i şerîf-Mektûbât-ı Rabbânî)Yâ Rabbî! Bizi gadabınla öldürme, azâbınla helâk etme ve bundan önce bize âfiyetihsân eyle. (Hadîs-i şerîf-Mir'ât-ı Kâinât)Lâ ilâhe illallah diyenler, dünyâyı dinden üstün tutmadıkça, Allahü teâlânıngadabından, azâbından kurtulurlar. Dîni bırakıp, dünyâya sarılırlarsa, bu kelime-i tevhîdisöyleyince, Allahü teâlâ onlara, yalan söylüyorsunuz! buyurur. (Hadîs-i şerîf-Kimyâ-iSeâdet)Nasîhatların başı şudur ki: İslâmiyet'in sâhibi olan Peygamber efendimize uymak lâzımdır.Resûlullah'a uymayanlar, âhirette azâbdan kurtulamaz. (İmâm-ı Rabbânî)Allahü teâlânın, bir kuluna rahmet etmiyeceğine, ona gazâb ve azab edeceğine alâmet,dünyâya ve âhirete fâidesi dokunmayan şeylerle meşgul olması, zamanlarını lüzumsuz şeylerleöldürmesidir. Bir kimse, ömründen bir saati Allahü teâlânın beğenmediği b ir şeyde geçirirse, nekadar çok pişman olsa yeridir. (İmâm-ı Gazâlî)
Ottoman - Turkish Dictionary

AZAB-ENGİZ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
f. Azab verici, keder verici.
Ottoman - Turkish Dictionary

AZAB-I CEHENNEM

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Cehennem azabı. * Mc: Büyük ıztırab, sıkıntı.