Adjoining Room-Connection Room


Results for "Adjoining Room-Connection Room"

Tourism Glossary

Adjoining Room-Connection Room

(Tourism Glossary) :
Bir otelde aralarında geçiş veya kapısı bulunan iki veya çok sayıda otel odası. Özellikle iş toplantıları için kullanılır.