Ayrımsal kristallendirme


Results for "Ayrımsal kristallendirme"

Chemical Dictionary,

Ayrımsal kristallendirme

(Chemical Dictionary,) :
Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur.