BİYOLOJİK OKUL [İng. Biological School]:


Results for "BİYOLOJİK OKUL [İng. Biological School]:"

Sociological Dictionary

BİYOLOJİK OKUL [İng. Biological School]:

(Sociological Dictionary) :
Sosyolojinin konusu olan soyal meseleleri açıklamada rol üstlenmiştir.Biyolojiye dayanan Sosyoloji doktirnlerinin yanısıra sosyolojik esasa, psikolojiye ve coğrafyaya dayanan sosyoloji doktrinin de bahsedilebilir. (Fındıkoğlu, Z. F. 1971) Biyolojik esasa dayalı doktrinler de kendi içinde; 1-Zoolojik sosyolojik 2- Irkçılık (kan,kafatası ve renk) 3- Organizmacılık bölümleri şeklinde ele alınabilir.Biyolojik pencereden sosyolojiye bakanlar, toplumu bir organizma olarak düşünmektedirler. Ferdî organizma ile toplum arasında ilişki kurarken hareket edilen norta, bir organizmanın hücreleri ile toplumda fonksiyonel görev yerine getiren ve yapıyı oluşturan unsurlar arasındaki işbölümüdür.H. Spencer'e göre, gerek ferdî organizma gerek sosyal organizmada aynı gelime sözkonusudur. Gerek yapı gerek büyüme bakımından benzerlikler vardır. Beşerî hayat üzerinde mutlak olarak etkili olan biyolojik faktördür. Bu etki coğrafî kadercilik yanında, antropolijik bir kaderciliğe varrdırılabilmekterdir. Bütün tarih biyolojik bir gelişme sürecinden ibarettir. toplumlar büyüyen değişen ve farklılaşarak karmaşık bir yapı kazanmaktadırlar.F. Le Play, organizma ile toplum arasındaki ilikiden hareket ederek, cemiyette en küçük hücre olarak aileyi ele almaktadır. Ona göre; eğer aile sağlamsa toplum da, cemiyet de sağlamdır. (Freyer, H., 1968)