BAŞLIK PARASI [İng. Brideprice, Bridewealth]:


Results for "BAŞLIK PARASI [İng. Brideprice, Bridewealth]:"

Sociological Dictionary

BAŞLIK PARASI [İng. Brideprice, Bridewealth]:

(Sociological Dictionary) :
Evlenecek erkeğin ya da akrabalarının kız babası ya da akrabalarına verdiği hediye niteliğinde bir ödemedir. Bu ödeme çoğunlukla para şeklinde olmakla birlikte hayvan, toprak, çeşitli süs eşyaları şeklinde de yapılabilir. Genellikle peşin olarak verilen başlık parası, sadece Türkiye de rastlanmaktadır. Ülkemizde daha çok Güneydoğu, Doğu ve İç anadolu, Karadeniz Bölgelerinde görülmektedir.Başlık parası alınmasının sebepleri arasında bir gelenek oluşu, çeyizin telafisi, o kimsenin yetiştirilmesinin bedeli, süt hakkı, baba hakkı, işgücü kaybının telafisi, velayet hakkının devri sayılabilir.Bu geleneğin evlilikte istikrarı sağlamak,sosyal tabakalaşma sistemini korumak, çok eşliliği önlemek, sıkıntılı zamanlarda aileyi kurtarmak, kadına güvenlik sağlamak gibi olumlu fonksiyonlarının yanında, kız kaçırma, kan davası, başlık parasını temin edemediği için evlenememe, kadının statüsünün düşürmesi gibi olmusuz sosyal sonuçları da vardır.Başlık parasından kurtulmak için; erkeklerin yakın akraa ile veya evlenecek erkeklerin kız kardeşlerini değiştirerek evlenmeleri veya evlenecekleri kızı şehire götürme uygulamaları görülmektedir. (Tezcan, M., 1981, Erdentuğ, N., 1976, Türkdoğan, O., 1976)