BOY [İng. Boy]:


Results for "BOY [İng. Boy]:"

Sociological Dictionary

BOY [İng. Boy]:

(Sociological Dictionary) :
Bir kaç oymağın bir araya gelmesiyle oluşan içtimaî zümredir. (Bkz. Oymak) Kabile, aşiret, hısım kelimeleri ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Oğuzlar yirmidört boydan meydana gelmiştir. Boyların önderlerine boy beği denirdi. (Eröz, M., 1982)