Bağlanma enerjisi


Results for "Bağlanma enerjisi"

Chemical Dictionary,

Bağlanma enerjisi

(Chemical Dictionary,) :
Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir.