Bazik oksit


Results for "Bazik oksit"

Chemical Dictionary,

Bazik oksit

(Chemical Dictionary,) :
Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan metal oksitidir.