Bileşik oksit


Results for "Bileşik oksit"

Chemical Dictionary,

Bileşik oksit

(Chemical Dictionary,) :
Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin biraraya gelmiş hali. Örneğin; Fe3O4, (FeO.Fe2O3)