Birinci iyonlaşma enerjis


Results for "Birinci iyonlaşma enerjis"

Chemical Dictionary,

Birinci iyonlaşma enerjis

(Chemical Dictionary,) :
Gaz halindeki bir atomdan en gevşek tutulan elektronun uzaklaştırılması için gereken minimum enerjidir.