Buharlaşma


Results for "Buharlaşma"

Chemical Dictionary,

Buharlaşma

(Chemical Dictionary,) :
Ortalama kinetik enerjisi fazla olan moleküllerin, sıvı fazdan gaz fazına geçmeleri.
Meteorological Glossary

BUHARLAŞMA

(Meteorological Glossary) :
(EVAPORATION) [i]Sıvı maddenin gaz haline dönüşme süreci. Meteorolojide, sıvı haldeki suyun su buharı haline geçme süreci. Bu süreç devamlıdır ve yoğunlaşma işlemine kadar sürer. Atmosferde tersine gerçekleşen olay yoğunlaşmadır. Buharlaşma havuzuna ölçülü olarak koyulan suyun gün içinde eksilen miktarı ölçülerek, o güne ait buharlaşma miktarı belirlenir. Yeryüzünün % 75'nin okyanus, deniz, göl ve ırmaklarla kaplı olduğu düşünülürse, günde çok büyük miktarda su buharı atmosfere taşınmaktadır. Serbest su yüzeyinden oluşabilecek buharlaşmanın oranı bir çok faktöre bağlıdır fakat bunlardan en önemlisi yüksek sıcaklık ve düşük buhar basıncıdır. Sıcak ve kuru iklimlerde buharlaşma daha fazladır. Yıllık toplam buharlaşma miktarı yıllık toplam yağıştan az veya fazla olabilir.
Turkish - English dictionary

buharlaşma

(Turkish - English dictionary) :
evaporation.
Environmental Glossary

BUHARLAŞMA HAVUZU

(Environmental Glossary) :
[ Evaporation pond ] Lağım suyu tasfiyesinde kullanılan sığ ve yapay havuz; bu sistemde atık geniş araziler dağıtılır ve buharlaştırılır.
Meteorological Glossary

BUHARLAŞMA HAVUZU

(Meteorological Glossary) :
(EVAPORATION GAGE) [i]Atmometre veya evaporimetre olarak ta isimlendirilen, buharlaşma miktarını ölçmede kullanılan bir çeşit alet. Meteorolojik gözlemlerde -ölçüleri değişmekle beraber- genellikle, 2 m2 alanında ve yaklaşık 50-60 cm. derinliğinde, galvaniz saçtan yapılma dairesel havuzlar kullanılır. Buharlaşma havuzunun yanında, havuz yakınındaki hava olaylarını incelemek amacıyla, maksimum ve minimum termometre, anemometre ve yağış ölçer bulunmak durumundadır. Buharlaşma ölçümleri serbest su yüzeylerinden yapılabileceği gibi herhangi bir bez, metal, seramik veya beton üzerindeki buharlaşma miktarını belirlemek amacıyla da yapılabilir.