CİZYE


Results for "CİZYE"

Turkish - Turkish dictionary

CİZYE

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Eskiden, Müslüman olmayanlardan alınan askerlik vergisi.
Ottoman - Turkish Dictionary

CİZYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Vergi. Haraç. Müslümanların fethettikleri yerlerde, müslüman olmayanlardan alınan ve devlet teminatı altında bulunmanın karşılığı olan vergi. (Bak: Haraç)
Islamic Glossary

CİZYE

(Islamic Glossary) :
İslâm devletinde zımmî denilen gayr-i müslim vatandaştan, can ve mal güvenliklerininkorunmasına karşılık seneden seneye alınan vergi. Buna harâc-ur-ruûs (baş vergisi) de denir.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:Kendilerine kitab verilenlerden Allahü teâlâya ve âhiret gününe inanmayan, Allahüteâlânın ve Resûlünün haram (yasak) ettiği şeyleri haram tanımayan, hak olan İslâmdînini kabûl etmeyen kimselerle; zelîl, hakîr ve kendi elleriyle cizyelerini verinceye kadarmuhârebe edin. (Tevbe sûresi: 29)Müşrikler (putperest) den olan düşmanınıza rastladığınız zaman onları şu üç şeye dâvetediniz: İslâmiyet'e dâvet edin. Kabûl ederlerse onları öldürmeyin. Kabûl etmezlerse, cizyevermelerini isteyin. Kabûl ederlerse öldürmeyin. Kabûl etmezlerse, Allahü teâlânınyardımına sığının ve onları öldürün. (Hadîs-i şerîf-Fedâil-ül-Cihâd)Kâfirlerden cizye alınmasını emretmekten maksat, onları sıkıştırmak, aşağı tutmaktır. Okadar aşağı düşerler ki, cizye vermemek için kıymetli elbise giymezler. Süslü eşyâkullanamazlar. Çok vergi vermemek için, korkarlar ve titrerler. Allahü teâlâ, k âfirlerin düşkünolup horlanmaları için cizye vermelerini emretti. Böylece onların aşağı, müslümanların daüstün, izzetli ve şerefli olmalarını sağladı. (İmâm-ı Rabbânî)
Turkish - English dictionary

cizye

(Turkish - English dictionary) :
hist. jizya, jizyah, head tax collected from non-Muslims.
Ottoman - Turkish Dictionary

CİZYEDÂR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
f. Cizye adı verilen vergiyi toplıyan memur, cizyeci.