CEMİYET


Results for "CEMİYET"

Turkish - German Dictionary

cemiyet

(Turkish - German Dictionary) :
e Gesellschaft, e Gemeinschaft.
Turkish - Kurdish Dictionary

cemiyet

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
civat, komel.
Turkish - Turkish dictionary

CEMİYET

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. 1. Topluluk, 2. Dernek.
Turkish - English dictionary

cemiyet

(Turkish - English dictionary) :
,-ti 1. society, association; social body. 2. gathering, assembly. 3. party, banquet. hayatı social life. ler hukuku law of corporations.
Sociological Dictionary

CEMİYET [İng. Society, alm. Gessellschaft]:

(Sociological Dictionary) :
Cemiyet, sürekli, dinamik, meslekî bakımdan yeteri derecede farklılaşmış, ihtisaslaşmış fert ve sosyal gruplardan,yeknesak (homojen) olmayansosyal teşkilât ve ilişkiler ağından meydana gelen bir yapıdır. (Chinoy, E., 1965) Cemiyet yazılı hukukun esas alındığı fertlerin daha ziyade ben duygusuyla hareket ettikleri bir iradî ve rasyonel olarak davranışların gözlendiği bir teşkilâtlanma şeklidir. Cemiyette siyasî ve sosyal katılmanın farlı şekilleri görülebilir.Cemiyet en büyük bir sosyal grup sayılabilir. E. Durkheim'a göre, ben şuuruyla hareket eden insanların yoğun olarak görüldüğü bu yapıda organik dayanışma hâkimdir. Fertler cemiyette fonksiyonel farlılaşma içinde bulundukları kadar fonksiyonel bütünleşmeyi de ortaya koyarlar. Farklı faaliyet sahaları, farklı meslekler cemiyette sosyal statü farkları ve sosyal tabakalaşma cemaate göre daha fazladır. Cemiyet hayatında sosyal normlara göre dahafazla sapma davranışlar görülebilir. Sosyal değişmeye ve sosyal temasa daha açık olan cemiyet hayatında otorite ve prestij sahipliği de farklıdır. Fertler sosyal statülerini daha ziyade gördükleri eğitim ve öğretime göre kazanırlardı. Doğuştan statü sahipliği cemiyette azalmaktadır. Cemiyette coğrafî ve meslekî hareketliliği daha fazla müşahade edebiliriz.Cemiyet hayatında cemaaten farklı olarak ilişkilerde gayrî şahsîlik, şekilcilik ve kuralcılık, yazılı hukuk ön plâna çıkmaktadır. Cemiyet tipi bir teşkilâtlanmanın görüldüğü yapılarda, sanayi ve hizmetler sektörü ağırlık kazanmaktadır. Bu tip bir teşkilâtlanmada nüfusun niteliği şehirlidir.A. Kurtkan Bilgiseven'e göre; cemiyet insan davranışını hem hürriyete kavuşturan, hem sınırlandıran, bir yönüyle gruplaşmalara ve bölünmelere yol açan, değişen, hareketli bir sosyal teşkilâtlar ağıdır. (Kurtkan, A. B., 1974)