CERRAHİ


Results for "CERRAHİ"

Ottoman - Turkish Dictionary

CERRAHÎ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Tıpta operatörlük. * Ameliyatla ilgili.
Medicine and Hematology Glossary

CERRAHİ

(Medicine and Hematology Glossary) :
Tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.
Turkish - English dictionary

cerrahi

(Turkish - English dictionary) :
1.surgical. 2. surgery (a branch of medicine). müdahale med. operation.
Islamic Glossary

CERRÂHİYYE

(Islamic Glossary) :
Evliyânın büyüklerinden Nûreddîn Cerrâhî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.Cerrâhiyye tarîkatı, Alâeddîn Ali Köstendilî ve Şeyh Ramazan Mahfî vâsıtasıyleHalvetiyye'nin kollarından Ahmediyye'nin kurucusu olan Yiğitbaşı Ahmed Şemseddîn'eulaşır.Nûreddîn Cerrâhî, talebelerine, Ehl-i sünnet îtikâdı üzere olmalarını ısrarla ten bih etmiş,bunun için Birgivî Vasiyetnâmesini okumalarını ve okutmalarını tavsiye etmiştir. (HüseyinVassaf)Cerrâhiyye yolunun büyüğü Nûreddîn Cerrâhî hazretlerinin bir beyti şöyledir:Dil (gönül) beytini pâk (temiz) eden,Dervişi anka (kuşu) eden,Âlem-i ilâhiye (ilâhî âleme) giden,Mevlâ zikridir zikri.