DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI


Results for "DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI"

Dictionary of Economics

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI

(Dictionary of Economics) :
Ülke içinde ve dışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, konvertibl döviz karşılığında yetkili bankalarda açılan hesaplara verilen addır.