DÜTÜK MALLAR


Results for "DÜTÜK MALLAR"

Dictionary of Economics

DÜTÜK MALLAR

(Dictionary of Economics) :
Tüketicilerin gelir düzeyleri artıkça, talebi azalan mallardır. Çünkü gelir düzeyi artan tüketicinin pahalı mallara yönelmesi, eskiden tükettiği malları artık tüketmemesi, bu mallara olan talebi azaltmaktadır.