DAL


Results for "DAL"

Islamic Glossary

DALÂLET

(Islamic Glossary) :
Sapıklık, yoldan çıkma. Peygamber efendimizin ve Eshâbının bildirdiği doğru yoldanayrılma, sapma.Allahü teâlâdan korkunuz! Sözümü iyi dinleyiniz ve itâat ediniz. Ben öldükten sonragelecekler, çok ayrılıklar göreceklerdir. O zaman benim ve halîfelerimin yolumuzasarılınız. Dinde yeni ortaya çıkan şeylerden kaçınınız. Çünkü bu yeni şeylerin hepsibid'attir. Bid'atlerin hepsi dalâlettir, doğru yoldan ayrılmaktır. (Hadîs-i şerîf-Ebû Dâvûd,İbn-i Mâce)Ümmetim dalâlet üzerinde icmâ' etmez (birleşmez). (Hadîs-i şerîf-Beyhekî)Sözlerin en iyisi, Allahü teâlânın kitâbıdır. Yolların en iyisi, Muhammed'in(aleyhisselâm) gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü bu yolda yapılan değişikliklerdir.Bid'atlerin hepsi dalâlettir, sapıklıktır. (Hadîs-i şerîf-Müslim)Eshâb-ı kirâm Peygamberimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) işitip öğrendiklerini gençlerebildirdiler. Zamanla insanların kalbleri karardı. Hele bâzıları, yeni müslüman olanlar, Kur'ân-ıkerîmden kendi noksan akılları ve kısa görüşleri ile mânâ çık armağa kalkıştılar. Peygamberefendimizin bildirdiklerine uymayan şeyler anladılar. İslâm düşmanları da bu bölünmeyi,parçalanmayı körükledi, böylece yetmiş iki türlü dalâlet ve sapıklık yolu meydana geldi.(Kutbuddîn İznikî)
Turkish - English dictionary

dalalet

(Turkish - English dictionary) :
,-ti straying from the right path, going astray, erring, error. e düşmek to fall into error, err, go astray.
Ottoman - Turkish Dictionary

DALALETPİŞE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Sapıklığı tâkibeden. Sapıklığa giden. İslâmiyetten başka yol tâkib eden.
Turkish - Turkish dictionary

DALALLET

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Doğru yoldan çıkma, sapma.
Turkish - German Dictionary

dalamak

(Turkish - German Dictionary) :
beissen; stechen.