DEĞİŞKENLİK[İng. Varians]:


Results for "DEĞİŞKENLİK[İng. Varians]:"

Sociological Dictionary

DEĞİŞKENLİK[İng. Varians]:

(Sociological Dictionary) :
Ortalama sapmaya ait değerlerin menfî işaretlerini kaldırarak sapmaların kareleri toplamının terim sayısına bölünmesiyle bulunur. (Bkz. Ortalama Sapma)