DEĞER YARGISI (ESK D. KIYMET HÜKMÜ) [İng. Value-Ju


Results for "DEĞER YARGISI (ESK D. KIYMET HÜKMÜ) [İng. Value-Ju"

Sociological Dictionary

DEĞER YARGISI (ESK D. KIYMET HÜKMÜ) [İng. Value-Ju

(Sociological Dictionary) :
Olay ve nesneler karşıbenimsenen iyi kütü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, gibi yargıların herbiridir.