DEFTER KEBİR


Results for "DEFTER KEBİR"

Dictionary of Economics

DEFTER KEBİR

(Dictionary of Economics) :
Yevmiye defterinde yeralan maddelerdeki kayıtların hesaplara göre sınıflandırıldığı defterdir. Yevmiye defterinde her hesap ayrı ayrı sayfalarda gösterilir.