DEMİN


Results for "DEMİN"

Turkish - German Dictionary

demin

(Turkish - German Dictionary) :
eben, soeben, vorhin, gleich.
Kurdish - Turkish dictionary

demîn

(Kurdish - Turkish dictionary) :
vadeli.
Turkish - Turkish dictionary

DEMİN

(Turkish - Turkish dictionary) :
zf. Az önce.
Turkish - English dictionary

demin

(Turkish - English dictionary) :
just now, a second ago.
Kurdish - Turkish dictionary

deminan

(Kurdish - Turkish dictionary) :
bir zaman(lar).