DETERMİNİZM


Results for "DETERMİNİZM"

Turkish - Turkish dictionary

DETERMİNİZM

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. "Aynı şartlarda aynı sebepler aynı sonuçları verir." Görüşüne dayanan doktrin, gerekircilik.
Turkish - English dictionary

determinizm

(Turkish - English dictionary) :
determinism.
Sociological Dictionary

DETERMİNİZM [İng. Determinism]:

(Sociological Dictionary) :
Sosyal olaylar arasındaki ilişkinin zorunlu ve gerekirliğe dayandığı hakkındaki görüştür. Sosyal olayların sebep-sonuç ilişkilerinin yoklandığı durumlarda, belirli sebeplerinbelirli sonuçları ortaya çıkaracağını ileri süren bir metod anlayışıdır, bir fikir akımıdır.Determinizm çağımızda büyük yaralar almış, gerekirci ve kaçınılmaz sonuçlar ve bunları etkileyebilecek değişkenler varsayıldığı gibi gerçekleşmemiştir. Somut gerçekler, soyut iddiaların önünde yer almıştır.Determinizmi bir metod olarak kullananların başında K. Marx ve İbn-i Haldun gelir. (Bkz. Marx, K. ve İbn-i Haldun) K. Marx, diyalektiğinde tarihî maddeciliği ve maddî determinizmi esas almış, diyalektiği determine sebep-sonuç ilişkilerine bağlamıştır. İbn-i Haldun ise, hem maddî, hem manevî determinizmden bahsetmekte ve konuya daha geniş bakmaktadır. Coğrafyayı tek belirleyicikabul eden F. ratzel ve coğrafî determinizmi savunmuştur. Determinizm alanında coğrafî, biyolojik ve konomik gibi faktörlere dayalı görüşler yer almaktadır. (Kurtkan, A., 1978, Haralambos, M., 1985)
Philosophical Dictionary

Determinizm.

(Philosophical Dictionary) :
bkz. Gerekircilik.