DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ


Results for "DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ"

Dictionary of Economics

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

(Dictionary of Economics) :
Dış ticaretin, bu konuda, özellikle ithalat ve ihracat üzerinde, uzmanlaşmış ticaret şirketleri tarafından yürütülmesidir. Bu şirketlerin ihracatın artmasındaki rolü büyüktür.