DIT SEKTÖR


Results for "DIT SEKTÖR"

Dictionary of Economics

DIT SEKTÖR

(Dictionary of Economics) :
Ekonominin yurt dışı faaliyetlerinin yürütüldüğü bölüme verilen addır. Ithalat ve ihracat, kısa ve uzun dönemli sermaye hareketleri gibi işlemler dış sektördeki faaliyetlerin başlıcalarıdır.