Dalton atom modeli


Results for "Dalton atom modeli"

Chemical Dictionary,

Dalton atom modeli

(Chemical Dictionary,) :
Atom maddenin en küçük yapıtaşı olup daha küçük parçalara bölünemez içi dolu bir küredir.