Denkleştirilmiş denklem


Results for "Denkleştirilmiş denklem"

Chemical Dictionary,

Denkleştirilmiş denklem

(Chemical Dictionary,) :
Aynı tip atomların, denklemin her iki tarafında da aynı sayıda bulunduğu eşitlik.