Depliyan


Results for "Depliyan"

Tourism Glossary

Depliyan

(Tourism Glossary) :
Turistik servis satan herhangi bir kuruluşun gezi programlarını içeren reklam niteliğindeki yayın.
Tourism Glossary

Gezi Depliyanları

(Tourism Glossary) :
Resim ve fotoğrafları basılmış fakat metin yerleri boş bırakılmıştır broşürleri.