Didişimcilik.


Results for "Didişimcilik."

Philosophical Dictionary

Didişimcilik.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Müşagabe, Fr. Eristique). Megara okulunun tartışma yöntemi... Didişimcilik (eristik), Yunanca kavga ve tartışma anlamlarına gelen eris sözcüğünden türetilmiş ve antik çağ Yunan felsefesinde sofisitik bir sanat olarak belirmiştir. Antik çağ Yunan felsefesinin söz söyleme sanatında usta olan bilgiciler (sofistler), şüphe ve eleştirinin gereği saydıkları diyalektik bir tartışma yöntemiyle çalışmışlardı. Nitekim onların etkisiyle yetişen Sokrates de felsefesini böylesine bir tartışma yöntemiyle yaymıştır. Ne var ki didişimcilik, bilgiciliğin genç kuşaklarınca boş söz oyununa dönüştürülmüş ve birçok düşünürlerce küçüksenmiştir. Sokratesçi okullardan Megara'lı Eukleidesin kurduğu Megara okulu, gerçekte bigicilerin yöntemi olan didişimciliği bir hayli geliştirmiştir. O kadar ki, felsefe tarihinde didişimcilik, Megara okulunun ikinci adı olmuştur. Bu anlamda didişimcilik, eytişimcilikle (diyalektik) de karıştırılmış ve Megara okuluna eristikçiler ya da diyalektikçiler adı verilmiştir. Önceleri düşünsel (spekülatif) felsefenin vazgeçilmez bir yöntemi olan didişimcilik, sonraları boş sözcülük anlamına dönüşmüştür. Örneğin didişimci Eubulides şöyle demektir: "Sen bir yalamacıysan, ben yalan söylemiyorsun". Bu anlamda didişimcilik, boş ama ustalıklı tartışma anlamını dilegetirmektedir.