EĞİTİMİN FONKSİYONEL DEĞERİ [İng. Functional Valu


Results for "EĞİTİMİN FONKSİYONEL DEĞERİ [İng. Functional Valu"

Sociological Dictionary

EĞİTİMİN FONKSİYONEL DEĞERİ [İng. Functional Valu

(Sociological Dictionary) :
Bir kimsenin gördüğü eğitim ve öğretime uygun bir işte çalışması veya çalıştırılmasıdır. Eğitimin fonksiyonel değerinin taşınması halinde, eğitimde artan hasıla ve azalan maliyet söz konusu olabilir (Bkz. Eğitimin Sembolik Değeri, Eğitim, Ekonomik Açıdan Eğitim)