EŞEL MOBİL


Results for "EŞEL MOBİL"

Dictionary of Economics

EŞEL MOBİL

(Dictionary of Economics) :
Eşel mobil, sabit gelirli kişilerin satınalma güçlerinin enflasyon dolayısıyla azalmasını önleyen bir sistemdir. Bu sisteme göre, belirli bir dönemde enflasyon % 50 artıyorsa, sabit gelirli kişilerin satın alma güçleri de % 50 oranında artmaktadır.