ECR


Results for "ECR"

Ottoman - Turkish Dictionary

ECR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(C.: Ücur) Bir iş, bir hizmet mukabilinde verilen şey. * Ahirete aid mükâfat, hayır ceza. * Ücret, mukabil, karşılık. Sevab. * Tıb: Kırılan bir uzvun sarılması.
Computer, Internet Glossary

ECR

(Computer, Internet Glossary) :
elektronik yazarkasa
Islamic Glossary

ECR (Ecir)

(Islamic Glossary) :
İyilik, mükâfât, ücret, karşılık. Allahü teâlânın râzı olduğu, beğendiği işleri yapanlaraverdiği sevâb.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız sizi imtihân etmek için verildi. Allahü teâlâiyiliklerinize karşılık, size çok büyük ecr verecektir. (Tegâbün sûresi: 15)Allahü teâlâ, insanların yaptığı işleri iki kısma ayırdı. Bir kısmını beğendiğini, bunlarıyapanlardan râzı olduğunu, her iş karşılığında, bunlara nîmetler, râhatlıklar, iyilikler vereceğinivâd etti. İşte iyiliklerin ölçü birimi ecr ve sevâbdır. Dün yâda yapılan her iyiliğe karşılık olarak,âhirette çeşitli miktârlarda nîmetler verilecektir. Nîmetlerin verileceği yere Cennet denir.(Şehristânî, Nesefî)Haramlara hiçbir zaman ecr verilmeyeceği gibi, özürsüz haram işleyen muhakkak günâhagirer. Haramlardan, Allahü teâlâdan korktuğu için sakınıp vaz geçen sevâb kazanır. (Nablüsî,Muhammed bin Ebî Bekr)
Islamic Glossary

Ecr-i Misil

(Islamic Glossary) :
Âdil iki ehl-i vükûfun (bilir kişinin) takdîr ettikleri ücret.Alacaklısına (borçlu olduğu kimseye), evini verip ücretsiz otur demek, fâsiddir (dînenuygun değildir). Alacaklının ecr-i misil vermesi lâzım olur. (İbn-i Âbidîn)Bir kadın, oğlunu evinde, tâmir etmek şartı ile oturtsa, senelerce oturup, tâmir etmedençıksa, anasına ecr-i misil ödemesi lâzım olur. (İbn-i Âbidîn)
Ottoman - Turkish Dictionary

ECR-İ MÜSEMMÂ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Mukavele ve pazarlıkla kararlaştırılan ücret.