ECRAM-I SEMAVİYE


Results for "ECRAM-I SEMAVİYE"

Ottoman - Turkish Dictionary

ECRAM-I SEMAVİYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Gök cisimleri, yıldızlar.