EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ [İng. Sociology of Literature


Results for "EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ [İng. Sociology of Literature"

Sociological Dictionary

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ [İng. Sociology of Literature

(Sociological Dictionary) :
Sosyolojisinin bir dalıdır. Genel sosyoloji ile sürekli irtibatlandırılması gereken bir alt sosyoloji dalıdır.Edebiyat, sosyo-kültürel kimliğimizn söz ve yazı halinde kendini dışa vurmasıdır. Bir başka ifadeyle toplum iinde şekillenen ve toplumu diğer toplumlardan ayıran, sosyal varlığımızı olduğu gibi aksettiren ahinkli ve anlamlı ifade ve semboller toplamıdır. ( Ülgener, S. F., 1988)Edebiyata konu olan eserler, belirli bir dönemde ve belirli bir sosyal yapı şartlar içinde meydana gelir. Bir edebi eseri, yazıldığı dönemin özelliklerinden ve o dönemin şartlarından ayrı düşünemeyiz. Eseri meydana getiren yazar bu da zaman diliminden o dönemin sosyal olaylarından ve kültürel çevreden etkilenir ve karşılıklı bir alış-veriş içinde olur. Yazarın bir şeyler ortaya koyabilmesi, kendi kültürel çevresinden bir şeyler kazanabilmesine bağlıdır. Yazarın şahsi kabiliyeti önem taşımakla beraber, kültür çevresinden aldığı payı ortaya koyabilmesi, eserde somutlaşır.Mehmet Akif, Yahya Kemal, Ziya Gökalp, Ömer Seyettin, Halide Edip Adıvar. Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Mehmet Emin Yurdakul, Peyami Sefa gibi bir çok ünlü edebiyatçımızın eserlerinde sosyal boyut hâkimdir ve esere şekil vermektedir