EDERÎ AİLE [İng. Pederi Aile]:


Results for "EDERÎ AİLE [İng. Pederi Aile]:"

Sociological Dictionary

EDERÎ AİLE [İng. Pederi Aile]:

(Sociological Dictionary) :
PATRİYARKAL (PEDERŞAHİ) [İng. Patriarchal]: (Bkz. Aile)@PEDERÎ AİLE [İng. Pederi Aile]: @Pederşahi aile modelinden farklıdır. Pederî ailede baba soyunun sulta hakkı yerine velayet hakkı geçerlidir. Z. Gökalp'e göre Türk aile yapısı bu özelliği taşımaktadır. (Bkz. Türk Ailesi)