EHL-İ ŞUHUD


Results for "EHL-İ ŞUHUD"

Ottoman - Turkish Dictionary

EHL-İ ŞUHUD

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
f. Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhi ve gizli sırlarını Hakkın izni ile gören şuhud ehli. Veli. * Görecek derecede kat'i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar.