EMEK-YOĞUN TEKNOLOJİ


Results for "EMEK-YOĞUN TEKNOLOJİ"

Dictionary of Economics

EMEK-YOĞUN TEKNOLOJİ

(Dictionary of Economics) :
Öteki üretim faktörlerine göre emek faktörünü görece fazla kullanan teknolojilere emek-yoğun teknoloji denir. Avrupada 19. yüzyılda meydana gelen teknolojik gelişmeler bazı teorisyenler tarafından emek yoğun teknolojilerden sermaye yoğun teknolojilere geçişle açıklanmaktadır. Kapitalizmde hangi teknolojinin kullanılacağını etkileyen önemli bir unsur da faktör fiyatlarıdır. Hangi faktör pahalılaşırsa, ötekini daha çok kullanan teknolojilerin tercih edilmesi kar maksimizasyonu ilkesinin gereğidir. 19. yüzyıl Avrupasında işçiler 8 saat çalışma hakkını elde ettiler, reel ücretlerde de artışlar sağlandı. Bu durum sermaye yoğun teknolojilere geçişi hızlandırdı.Günümüzde gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelere de emek yoğun teknolojilerin kullanılması önerilmektedir. Çünkü bu ülkelerde emek hem bol, hem de ucuzdur. Dolayısıyla emek yoğun teknolojiler hem istihdam sorununun çözümüne yardımcı ola ak, hem de maliyet avantajı sağlayacaktır. Ancak bu tez oldukça sınırlı olarak uygulanabilir. Çünkü birçok malın üretimi ancak sermaye yoğun teknolojilerle mümkündür, ayrıca sermaye yoğun teknolojinin sağladığı verimlilik artışı birçok malda emek yoğun teknolojinin sağladığı ucuzluk avantajını etkisiz hale sokmaktadır. O nedenle emek yoğun teknolojiler bayındırlık, temizlik vb. bazı işlerde geçerlidir.
Dictionary of Economics

EMEK-YOĞUN TEKNOLOJİ

(Dictionary of Economics) :
Emek faktörünün diğer üretim faktörlerine oranla çok daha fazla kullanıldğı teknolojidir. Sermaye veya emek yoğun teknojilerden hangisinin daha verimli olduğu, tek bir sektör bazında ele alınırsa, ilgili faktör fiyatına ve miktarına göre değişir. Ancak genel olarak ekonomi bazında ele alınırsa, sektörlerin özellikleri ve gösterdikleri gelişmelerde fatör miktarının ve fiaytının yanında büyük rol oynayacaktır.