EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ


Results for "EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ"

Dictionary of Economics

EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ

(Dictionary of Economics) :
İki değişken arasındaki ortalamanın hesaplanmasında kullanılan matematiksel bir tahmin metodudur