ENVANTÖR


Results for "ENVANTÖR"

Dictionary of Economics

ENVANTÖR

(Dictionary of Economics) :
Belirli bir tarihe ilişkin borç, alacak ve varlıkların miktarlarının ve değerlerinin, sayım, kontrol ve düzeltme yaparak saptanmasıdır.