Ektoderm


Results for "Ektoderm"

Biology Glossary

Ektoderm

(Biology Glossary) :
Bir organın veya derinin en dış örtüsü.
Biology Glossary

Ektoderm

(Biology Glossary) :
Bir organın veya derinin en dış örtüsü.
Medicine and Hematology Glossary

EKTODERM

(Medicine and Hematology Glossary) :
Derinin en dış tabakası.