Elektron dağılımı


Results for "Elektron dağılımı"

Chemical Dictionary,

Elektron dağılımı

(Chemical Dictionary,) :
Elementlerin atomlarında bulunan elektronların, atomik orbitallerine düzenli bir şekilde yerleşimi