Etkileme Sanrıları


Results for "Etkileme Sanrıları"

Psychology, Dictionary

Etkileme Sanrıları

(Psychology, Dictionary) :
Kişi kendisinde bulunan güçlerle çevresindekilerin davranışlarını ve düşüncelerini etkileyebileceğine inanır.