Etkilenme Sanrıları


Results for "Etkilenme Sanrıları"

Psychology, Dictionary

Etkilenme Sanrıları

(Psychology, Dictionary) :
Kişi tüm davranışlarının çevreden gelen hipnotizma, telepati, radyo, TV, veya röntgen ışınları ile yönlendirildiğine inanır. Tersi de olabilir.