FAKİRLEŞEN BÜYÜME


Results for "FAKİRLEŞEN BÜYÜME"

Dictionary of Economics

FAKİRLEŞEN BÜYÜME

(Dictionary of Economics) :
Ekonomik büyümenin dış ticareti olumsuz etkileyerek ülkeyi fakirleştirmesidir. Burada ülkenin ihraç mallarının dış talep fiyat esnekliğinin derecesi öenmlidir. Çünkü bu fiyat düşük ise, ülkenin fakirleşen büyüme yaşaması mümkümdür.