FAKTÖR MALİYETİ


Results for "FAKTÖR MALİYETİ"

Dictionary of Economics

FAKTÖR MALİYETİ

(Dictionary of Economics) :
Üretimi yapılan unsurların ödemelerinden meydana gelen maliyettir. Ayrıca, üetim unsurlarından birinin başka bir mal veya hizmet üretimi sırasında kullanılmasından ortaya çıkan maliyet anlamına da gelmektedir.