FAKTÖR TİCARET HADLERİ


Results for "FAKTÖR TİCARET HADLERİ"

Dictionary of Economics

FAKTÖR TİCARET HADLERİ

(Dictionary of Economics) :
Dış ticaret kazançlarını belirlemede kullanılan, verimlilik artışı kaynaklı dış ticaret haddi ölçüsüdür.