FEMİNİZM [İng. Feminism]:


Results for "FEMİNİZM [İng. Feminism]:"

Sociological Dictionary

FEMİNİZM [İng. Feminism]:

(Sociological Dictionary) :
Feminizm kadınların toplum içindeki rolünü ve haklarını genişletmeyi öngören bir doktrin olarak tanımlanabilir. Ancak, feminizm ilk ortaya çıtığı dönemlerde olduğu gibi eşit ise eşit ücret ya da kadınlara oy hakkı gibi katılmacı taleplerle sınırlı kalmamıştır. Bugün feminizmin taşıdığı anlam kadın-erkek farklılıklarının tamamen ortadan kalkmasıdır.Feninistleri yansıttıkları görülere göre üç grupta toplamak mümkündür:1) Eşitlikçi Feminizm: Kadınların özel kısıtlamalardan kurtulmalarını hedefler, mücadeleleri eşit hak talepleri oluşturmaktır.2) Radikal Feminizm: Kadın-erkek arasındaki ilişkiler de erkek egemenliğine karşı verilen mücadale bu grup feministlerin taleplerini oluştur. Radikal feministler, kadınların gerçek kurtuluşunu sağlamak için eşitsizliği yaratan aileye yönelmişlerdir.3) Sosyalist Feninizmi: Bu grup egemenliğin ortadan kalkması için sosyalizmin bir ön koul olduğunu ancak yeterli olmadağını savunur. Bu durumda da sosyalizm mücadelesi daha fazla önem kazanır.İnsan hakları açısından bakıldığında bazı toplumlar için haklı bir hareket olarak görülen feminizm bazı yazarlar tarafından da belirtildiği gibi, günümüzde bir kadın militanlığına dönüşmütür. (Bell, D. 1971) Bu sebeple de hemcinsleri içinde fazla taraftar toplayamayan feminizm hareketi bir sosyal hareket olma özelliğini yitirmiş, ferdî düzeyde kadın haklarını hatta kadın üstünlüğünü savunan, siyasileştirilmiş bir hareket olarak karşımıza çıkmaktadır.