FRANKFURT OKULU[İng. Frankfurt School of Critical


Results for "FRANKFURT OKULU[İng. Frankfurt School of Critical"

Sociological Dictionary

FRANKFURT OKULU[İng. Frankfurt School of Critical

(Sociological Dictionary) :
1992 yılında Felix Weil tarafından kurulmuştur. Sol eğilimli, neo-marksist düşünürlerden meydana gelmekte ve mensupları tarafından ortaya konan fikirler bakımından tenkitçi teori (Critical Theory) kapsamında ele alınmaktadır. Nazi döneminde bir süre enstitü New York'a götürülürse de, 1949'da tekrar geri döner. Batı pozitivizmine ve marksist teoriye bağlı, Batı kapitalizmine ve bolşevik sosyalizmin (Bkz. Bolşevik) çeşitli toplum şekillerine karşı bir çizgi izlemişlerdir. Sovyet tipi sosyalizmin "revizyon"u görevini istlenmiştir. Mensupları her konuda aynıbakış açısına sahip değillerse de, rekabetçi kapitalizmden monopolcu kapitalizme geçiş ve ihtilâlci şuur çalışmaların odak noktasına oluşturur. Mensuplarından Adorno ve Horkheimer kitle kültürünün etkisiyle bu konuda kötümser olmakla beraber, H. Markcuse iyimserdir. Ona göre sınıf ve ihtilâl şuuru, klasik proleterya dışında etnik azınlık ve öğrencilerle sürdürülebilir. Diğer temsilcileri arasında Erich Fromm, T. Adorno, Walter, Pollart, Neumann sayılabilir.