Fikir firarı


Results for "Fikir firarı"

Psychology, Dictionary

Fikir firarı

(Psychology, Dictionary) :
Birbirine anlam benzerliği veya ses uyumu gibi yüzeysel veya bağlanmış düşüncelerin birbiri ardından gelmesi