Fizyokratlık.


Results for "Fizyokratlık."

Philosophical Dictionary

Fizyokratlık.

(Philosophical Dictionary) :
Tek üretici gücün toprak ve tek üretici sınıfın çiftçi sınıfı olduğunu savunan liberal ve tarımsal ekonomi öğretisi... Fizyokratlık, sanayi ve ticarete önem vererek tarım alanını çöktürmek üzere bulunan merkantilizmin tepkisi olarak XVIII. yüzyılda Fransa'da doğmuştur. Kurucusu Dr. François Quesnay'dir (1694-1774). Yunanca kökünde doğa gücü anlamın taşıyan kavram, XVI. yüzyıldan beri geçerli bulunan doğal hukuk (Fr. Droit naturel) sistemi içinde bir doğal düzen (Fr. Ordre naturel) temeline oturmuştur. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sloganı onlarındır. Fizyokratlara göre sadece topraktır ki yatırımını aşan bir ürün verir. Ulusal zenginliğin temeli bu üründür. Toprak dışı her türlü emek, toprak ürünlerine sadece topraktır ki yatırımını aşan bir ürün verir. ulusal zenginliğin temeli bu üründür. Toprak dışı her türlü emek, toprak ürünlerine sadece biçim değiştirtir, yeni bir değer eklemez. Topraktan elde edilen tüm değer, doğal düzen gereği (ekonomik hareketin siklik karakteri) yeniden toprağa döner. Çünkü çiftçi sınıfının dışındaki bütün sınıflar, ulusal gelirden belli bir zaman için ellerine geçecek olanı hammadde ve yiyecek karşılığında gene çiftçi sınıfına vermek zorundadırlar... Bu düşünce, 1789 büyük Fransız devrimini etkileyen düşüncelerden biri sayılabilir. Burjivalar tüm gelirleri döndürüp dolaştırıp kendi ceplerinde toplayan toprak ağalarına baş kaldıracaklardır. Bunun sonunda da yeni bir monarşi, Napolyon egemenliği doğacaktır. bkz. Ekonomi Erkincilik.