Flüoresans


Results for "Flüoresans"

Chemical Dictionary,

Flüoresans

(Chemical Dictionary,) :
Bir maddenin kısa dalga boylu radyasyon ile uyarılması sonucu ışık yayması. Uyarıcı ortamdan uzaklaştırıldığında ışık yayma işlemi durur.